قطر  – اقامت در کشورهای توسعه یافته

اقامت در کشور توسعه یافته ای مانند قطر را می توان از طریق سرمایه گذاری در ملک به دست آورد. برای سرمایه گذاری 200000 دلاری، اقامت پنج ساله با امکان تمدید دریافت خواهید کرد. سرمایه گذاری 1,000,000 دلاری به شما اقامت دائم با تمام حقوق یک شهروند قطری به جز رای دادن را می دهد. اقامت قطر همچنین شامل دسترسی به آموزش رایگان، مراقبت های بهداشتی و مزایای مختلف برای ساکنان می شود.

مقایسه ملک ها

مقایسه
Open chat
Need any help?
Hello 👋
How can we help you?