تایلند – اقامت از طریق سرمایه گذاری 

تایلند یک برنامه اقامت برای افرادی که در مشاغل یا اوراق بهادار این کشور سرمایه گذاری می کنند ارائه می دهد. الزامات اصلی عبارتند از:

1. مالکیت در یک شرکت تایلندی:

  • در یک شرکت محلی تایلندی سرمایه گذاری کنید.

2. اوراق قرضه دولتی تایلند:

  • خرید اوراق قرضه دولتی تایلند

3. سهام در شرکت های دولتی:

  • سرمایه گذاری در سهام شرکت های دولتی مختلف.

متوسط ​​مبلغ سرمایه گذاری مورد نیاز تقریباً 280000 دلار آمریکا است.

در حالی که تایلند برنامه سرمایه گذاری مستقیم اقامت بر اساس ملک را ارائه نمی دهد، فرصت هایی را برای سرمایه گذاری های تجاری و سرمایه گذاری در اوراق بهادار دولتی ارائه می دهد.

مقایسه ملک ها

مقایسه
Open chat
Need any help?
Hello 👋
How can we help you?