Cypr zatwierdza ustawę o utworzeniu Ministerstwa Migracji

  • 4 miesiące temu
  • Cypr
Cyprus Approves Law on Establishment of Migration Ministry

29 lutego parlament Republiki Cypryjskiej zatwierdził ustawę o utworzeniu Ministerstwa Migracji. Decyzja ta została nazwana „historyczną dla kraju” przez szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Konstantinosa Ioannou, który jest obecnie odpowiedzialny za Departament Migracji i Służbę Uchodźców.

Obecnie znaczną częścią kwestii, które zostaną przekazane pod jurysdykcję nowego ministerstwa, zajmuje się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Zakres jego odpowiedzialności będzie obejmował rejestrację aktów stanu cywilnego (wydawanie dowodów osobistych i paszportów obywatelom Republiki Cypryjskiej itp.) oraz pakiet przepisów dotyczących małżeństw i związków cywilnych.

Nowy departament będzie nadzorował politykę migracyjną Republiki Cypryjskiej oraz kwestie związane z wydawaniem zezwoleń na pobyt cudzoziemcom, przyznawaniem obywatelstwa przez naturalizację, statusem uchodźcy i statusem humanitarnym.

W najbliższym czasie prezydent Republiki Cypryjskiej Nikos Christodoulides mianuje pierwszego ministra ds. migracji, który będzie odpowiedzialny za stworzenie struktury ministerstwa i utworzenie zespołu.

Compare listings

Porównać
Open chat
Need any help?
Hello 👋
How can we help you?