قبرس قانون تأسیس وزارت مهاجرت را تصویب کرد

Cyprus Approves Law on Establishment of Migration Ministry

در 29 فوریه، پارلمان جمهوری قبرس لایحه ای را برای ایجاد وزارت مهاجرت تصویب کرد. این تصمیم توسط رئیس وزارت امور داخلی، کنستانتینوس یوآنو، که در حال حاضر مسئول اداره مهاجرت و خدمات پناهندگان است، “تاریخی برای کشور” خوانده شد.

در حال حاضر بخش قابل توجهی از موضوعاتی که به صلاحیت وزارت جدید منتقل می شود توسط وزارت امور داخله رسیدگی می شود. حوزه مسئولیت آن شامل ثبت قوانین وضعیت مدنی (صدور شناسنامه و گذرنامه برای شهروندان جمهوری قبرس و غیره) و بسته قوانین ازدواج و اتحادیه های مدنی خواهد بود.

اداره جدید بر سیاست مهاجرت جمهوری قبرس و مسائل مربوط به صدور مجوز اقامت برای خارجی ها، اعطای تابعیت از طریق تابعیت، وضعیت پناهندگی و وضعیت بشردوستانه نظارت خواهد داشت.

در آینده ای نزدیک، نیکوس کریستودولیدس، رئیس جمهوری قبرس، اولین وزیر مهاجرت را منصوب می کند که مسئولیت ایجاد ساختار وزارتخانه و تشکیل تیم را بر عهده خواهد داشت.

مقایسه ملک ها

مقایسه
Open chat
Need any help?
Hello 👋
How can we help you?