پترا تو لیمنیتی: سکونتگاه نوسنگی در قبرس

Petra tou Limniti: A Neolithic Settlement on Cyprus

جزیره کوچک پترا تو لیمنیتی در سواحل تیلیریا در شمال دریای قبرس واقع شده است. این جزیره تنها 4500 متر مربع وسعت دارد، اما جایگاه قابل توجهی در تاریخ و باستان شناسی قبرس دارد. در سال 1927، یک اکسپدیشن باستان شناسی سوئدی به رهبری اینار جرستاد یک سکونتگاه نوسنگی را در پترا تو لیمنیتی کشف کرد که قدمت آن به حدود 5800 سال قبل از میلاد باز می گردد. این امر آن را به یکی از قدیمی ترین سکونتگاه های شناخته شده دوران نوسنگی در قبرس تبدیل می کند.

سکونتگاه پترا تو لیمنیتی کوچک بود و تنها از چند ده خانه تشکیل شده بود. خانه ها از سنگ و خشت ساخته شده بودند و به صورت خوشه ای در اطراف یک مرکز چیده شده بودند. ساکنان این آبادی کشاورز و ماهیگیر بودند و به شکار حیوانات وحشی نیز می پرداختند. آنها از ابزارهای مختلفی از جمله تبر سنگی، اسکنه و خراش استفاده می کردند. سفال و جواهرات نیز می ساختند.

اهمیت پترا تو لیمنیتی

کشف شهرک پترا تو لیمنیتی پیامدهای مهمی برای درک ما از دوره نوسنگی در قبرس دارد. این نشان می دهد که این جزیره خیلی زودتر از آنچه قبلا تصور می شد توسط کشاورزان و ماهیگیران سکونت داشت. همچنین شواهدی برای توسعه اولیه تجارت و فرهنگ بین قبرس و سایر بخش‌های مدیترانه ارائه می‌کند.

سکونتگاه پترا تو لیمنیتی یک مکان باستان شناسی ارزشمند است که بینش هایی را در مورد تاریخ اولیه قبرس ارائه می دهد. این یادگار میراث فرهنگی طولانی و غنی جزیره است.

مقایسه ملک ها

مقایسه
Open chat
Need any help?
Hello 👋
How can we help you?