وزارت امور داخلی قبرس در مورد عناوین املاک و مستغلات کمک خواهد کرد

Ministry of Internal Affairs of Cyprus will help with real estate titles

هزاران صاحب خانه در قبرس هنوز نمی توانند مالکیت ملک خود را بدست آورند. وزارت امور داخله برای غلبه بر این مشکل درازمدت راهبردی را آماده کرده است.

صاحبان املاک بدون عنوان به سه دسته تقسیم می شوند:

  • کسانی که به تمام تعهدات خود عمل کرده اند اما به دلیل بدهی سازنده موفق به اخذ سند نشده اند.
  • کسانی که به دلیل ایجاد تغییرات غیرقانونی در اموال خود نتوانستند مالکیت خود را کسب کنند.
  • کسانی که سند را دریافت نکردند زیرا سازنده با تخلف ساخت و ساز را انجام داده است.

وزارت امور داخله در تدارک برگزاری عفو شهری است. افراد دسته اول سند را به صورت رایگان دریافت خواهند کرد.

صاحبان املاک از گروه دوم باید غرامت بپردازند. میزان غرامت بستگی به نوع تخلف خواهد داشت که برای آن «لیست قیمت» ویژه تهیه خواهد شد.

مالکان دسته سوم نیز می توانند به صورت رایگان این عنوان را دریافت کنند و وزارت کشور از سازنده متخلف مطالبه غرامت خواهد کرد.

وزارت امور داخله به زودی دو لایحه تنظیم کننده مسائل عنوان را به مجلس تقدیم می کند.

وزیر امور داخلی کنستانتینوس یوآنو گفت: “هدف ما این است که برای هر دسته از تخلفات ساختمانی کارمزدی تعیین کنیم. هدف نهایی این است که درآمدهای دریافتی از این طریق را با سیاست مسکن دولت مرتبط کنیم. یعنی اطمینان حاصل کنیم که این درآمدها به نفع دریافت کنندگان کالاهای مقرون به صرفه است. مسکن.”

10000 مالک ملک در قبرس وجود دارد که به دلیل بی نظمی های سازنده، سند مالکیت ندارند.

مقایسه ملک ها

مقایسه
Open chat
Need any help?
Hello 👋
How can we help you?