آمار فروش املاک ترکیه برای فوریه 2024

Turkish Property Sales Statistics for February 2024

خوراکی های کلیدی:

  • فروش کلی ملک در ترکیه در فوریه 2024 نسبت به فوریه 2023 17.3 درصد افزایش یافته است.
  • فروش املاک خارجی در مدت مشابه 44.9 درصد کاهش داشته است.
  • استانبول، آنتالیا و مرسین سه منطقه برتر برای فروش ملک خارجی بودند.
  • شهروندان روسیه بیشترین خریداران اموال خارجی را داشتند و پس از آن شهروندان ایرانی، عراقی، اوکراینی و آلمانی قرار داشتند.

رشد فروش و سرمایه گذاری خارجی:

موسسه آمار ترکیه (TUKSRAT) داده هایی را منتشر کرد که نشان می دهد فروش ملک در ترکیه در فوریه 2024 نسبت به ماه مشابه در سال 2023 17.3 درصد افزایش یافته است. در مجموع 93,902 ملک فروخته شد که این رقم در فوریه 2023 80,031 بود.

با این حال، فروش املاک خارجی در فوریه 2024 نسبت به فوریه 2023 44.9٪ کاهش یافته است. سرمایه گذاران خارجی در ماه فوریه 1846 ملک خریداری کردند که 1.97 درصد از کل فروش در کشور را به خود اختصاص داده است.

تفکیک منطقه ای:

استانبول با 691 ملک فروخته شده، برترین منطقه برای فروش ملک خارجی بود. آنتالیا با 659 فروش پس از آن و مرسین با 151 فروش در جایگاه سوم قرار گرفت.

خریداران برتر بر اساس ملیت:

شهروندان روسیه با خرید 395 ملک، بیشترین خریداران ملک خارجی در ماه فوریه بودند. پس از آنها شهروندان ایرانی (200)، شهروندان عراقی (112)، شهروندان اوکراینی (105) و شهروندان آلمانی (91) قرار دارند.

سایر کشورهایی که در 10 کشور برتر خرید ملک خارجی قرار دارند، قزاقستان (79)، آذربایجان (60)، افغانستان (47)، انگلیس (45)، ایالات متحده (43)، و چین (43) بودند.

با وجود کاهش فروش ملک خارجی در فوریه 2024، بازار ملک ترکیه همچنان برای سرمایه گذاران خارجی جذاب است. استانبول، آنتالیا و مرسین مناطق برتر برای سرمایه گذاری املاک خارجی هستند و شهروندان روسیه همچنان بزرگترین خریداران ملک خارجی در ترکیه هستند.

مقایسه ملک ها

مقایسه
Open chat
Need any help?
Hello 👋
How can we help you?