Czy mieszkania na Cyprze są tańsze niż w 2010 roku?

 • 5 miesięcy temu
 • Cypr
Is Housing in Cyprus Cheaper Than in 2010?

Cypr jest jednym z niewielu krajów UE, w których ceny domów spadły w ciągu ostatnich 13 lat. Tak wynika ze statystyk Eurostatu.

W trzecim kwartale 2023 r. zarówno ceny domów, jak i czynsze w całej UE wzrosły o 0,8% w porównaniu z drugim kwartałem 2023 r. W porównaniu z trzecim kwartałem 2022 r. ceny domów w UE spadły o 1%, podczas gdy czynsze wzrosły o 3%.

Podobną dynamikę wzrostu cen domów i czynszów w UE zaobserwowano między 2010 r. a drugim kwartałem 2011 r. Następnie ceny domów gwałtownie wzrosły, choć z pewnymi wahaniami, podczas gdy czynsze rosły stopniowo, ale stale.

Po gwałtownym spadku między drugim kwartałem 2011 r. a pierwszym kwartałem 2013 r., ceny zakupu domów pozostały mniej więcej stabilne w latach 2013-2014. Na początku 2015 r. nastąpił gwałtowny wzrost. Ceny zakupu rosły szybciej niż czynsze do trzeciego kwartału 2022 roku. Od czwartego kwartału 2022 r. ceny zakupu spadały przez dwa kolejne kwartały, po czym zaczęły ponownie rosnąć w drugim i trzecim kwartale 2023 r.

W analizowanym okresie, tj. od 2010 do 2023 r., ceny domów wzrosły bardziej niż czynsze w 18 z 27 krajów UE. Największy wzrost odnotowano w Estonii (+210%), na Węgrzech (+185%), Litwie (+158%), Łotwie (+141%), w Austrii (+123%), Czechach (+122%) i Luksemburgu (+107%). Spadki cen zaobserwowano w Grecji (-14%), we Włoszech (-8%) i na Cyprze (-2%).

Czynsze wzrosły w 26 krajach UE, przy czym największe wzrosty odnotowano w Estonii (+218%), na Litwie (+170%) i w Irlandii (+100%). Jedyny spadek cen wynajmu w tym okresie odnotowano w Grecji (-20%).

Przyczyny spadku cen nieruchomości na Cyprze są złożone i wieloaspektowe. Niektóre z czynników, które przyczyniły się do spadku, obejmują:

 • Kryzys gospodarczy w latach 2012-2013
 • Upadek cypryjskiego sektora bankowego
 • Wdrożenie rygorystycznego programu oszczędnościowego
 • Wysoki poziom bezrobocia
 • Duża liczba foreclosures
 • Spadek inwestycji zagranicznych

Spadek cen nieruchomości miał szereg negatywnych konsekwencji dla cypryjskiej gospodarki. Doprowadziło to do spadku aktywności budowlanej, spadku dochodów rządowych i wzrostu liczby zagrożonych kredytów.

Rząd Cypru podjął szereg działań w celu rozwiązania problemu spadających cen nieruchomości. Środki te obejmują:

 • Zapewnienie pomocy finansowej właścicielom domów, którzy mają trudności ze spłatą kredytu hipotecznego.
 • Wprowadzenie nowej ustawy o wykluczeniach
 • Utworzenie spółdzielni mieszkaniowej, aby pomóc ludziom w zakupie lub wynajmie niedrogich mieszkań.

Dopiero okaże się, czy środki te będą wystarczające, aby odwrócić spadek cen nieruchomości na Cyprze. Rząd jest jednak zaangażowany w rozwiązanie tego problemu i pracuje nad stworzeniem bardziej stabilnego i zrównoważonego rynku mieszkaniowego.

Compare listings

Porównać
Open chat
Need any help?
Hello 👋
How can we help you?