Prognoza gospodarcza dla Cypru na 2024 rok: Wzrost i inflacja

  • 4 miesiące temu
  • Cypr
Economic Forecast for Cyprus in 2024: Growth and Inflation

Wzrost gospodarczy Cypru spowolnił, ale inflacja spada. Komisja Europejska opublikowała tymczasową prognozę gospodarczą na 2024 rok.

Wzrost realnego PKB na Cyprze od pierwszego do trzeciego kwartału 2023 r. wykazał spowolnienie do 2,5% w porównaniu z 5,8% w tym samym okresie 2022 r., głównie z powodu spadku popytu na usługi nieturystyczne. W 2023 r. sektor turystyczny nadal się rozwijał, a liczba odwiedzających wyspę wzrosła o 20%.

Zgodnie z prognozą, realny wzrost PKB wyniesie 2,8% w 2024 r. i 3% w 2025 r., czyli nieco więcej niż w poprzednim raporcie okresowym. Nastroje gospodarcze wśród ludności i firm na Cyprze poprawiły się w styczniu 2024 roku.

Czynniki wpływające na wzrost PKB

Głównym motorem wzrostu PKB w 2024 i 2025 r. będzie rynek krajowy. Automatyczna indeksacja wynagrodzeń dla większości pracowników pomaga utrzymać ich siłę nabywczą.

Konsumpcja prywatna pozostaje aktywna ze względu na wzrost płac realnych i zatrudnienia, które wzrosło o 1,6%.

Duże projekty inwestycyjne w zakresie nieruchomości, opieki zdrowotnej, transportu i turystyki, częściowo finansowane przez Fundusz na rzecz Odbudowy i Zrównoważonego Rozwoju, również przyczyniają się do wzrostu gospodarczego. Wkład eksportu w cypryjską gospodarkę pozostanie słaby ze względu na niestabilne stosunki z głównymi partnerami handlowymi i wysoki popyt na import w związku z realizacją projektów inwestycyjnych.

Inflacja

Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP) spadł do 3,9% w 2023 r. z 8,1% rok wcześniej. Oczekuje się, że inflacja będzie nadal spadać i osiągnie 2,4% w 2024 r. i 2,1% w 2025 r., wraz ze spadkiem kosztów energii i innych towarów.

Komisarz UE ds. gospodarki Paolo Gentiloni zauważył podczas prezentacji zimowej prognozy okresowej w Brukseli, że gospodarka UE weszła w 2024 r. ze słabszymi wskaźnikami niż oczekiwano. Wzrost wyniósł 0,5% w 2023 r. zamiast prognozowanych 0,6%. Oczekuje się, że w 2024 r. gospodarka UE wzrośnie o 0,9% zamiast wcześniej zapowiadanych 1,3%, a w 2025 r. o 1,7%.

Spadnie również poziom inflacji w UE. W 2023 r. wskaźnik HICP wynosił 6,3%, w 2024 r. ma spaść do 3%, a w 2025 r. – do 2,5%.

Kluczowe czynniki, na które należy zwrócić uwagę:

  • Wpływ wojny na Ukrainie na globalną gospodarkę i ceny energii
  • Wdrożenie Funduszu na rzecz Odbudowy i Zrównoważonego Rozwoju na Cyprze
  • Wyniki sektora turystycznego

Perspektywy gospodarcze dla Cypru w 2024 r. są pozytywne, ale istnieją pewne zagrożenia. Wojna na Ukrainie i wysokie ceny energii mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Oczekuje się jednak, że wdrożenie Funduszu Odbudowy i Zrównoważonego Rozwoju oraz dobre wyniki sektora turystycznego będą wspierać wzrost gospodarczy.

Compare listings

Porównać
Open chat
Need any help?
Hello 👋
How can we help you?