Cypryjski rząd dopłaci do oprocentowania kredytów hipotecznych

  • 4 miesiące temu
  • Cypr
Cyprus government to subsidize mortgage interest rates

Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji Komisji Europejskiej zatwierdziła plan cypryjskiego rządu dotyczący subsydiowania oprocentowania kredytów mieszkaniowych.

Program zapewni wsparcie rodzinom o rocznym dochodzie poniżej 50 000 euro, które zaciągnęły kredyt hipoteczny w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. na kwotę nieprzekraczającą 400 000 euro.

Dotacja pokryje 50% wzrostu stopy procentowej, który nastąpił od momentu podpisania umowy pożyczki przez okres dwóch lat. Budżet planu wynosi 20 milionów euro.

Celem programu jest zmniejszenie obciążenia finansowego gospodarstw domowych, co jest jednym z celów rządu. Ministerstwo Finansów pracuje już nad kolejnym etapem realizacji planu: negocjacjami z instytucjami kredytowymi, podpisaniem umów i ustanowieniem procesu oceny beneficjentów.

Oczekuje się, że program przyniesie korzyści znacznej liczbie gospodarstw domowych. Według Centralnego Banku Cypru, na koniec 2023 r. na Cyprze pozostało do spłaty około 70 000 kredytów hipotecznych o średniej wartości 250 000 euro.

Oczekuje się również, że program będzie miał pozytywny wpływ na cypryjską gospodarkę. Zmniejszając obciążenie finansowe gospodarstw domowych, program uwolni dochód do dyspozycji, który może zostać wykorzystany do wspierania konsumpcji i wzrostu gospodarczego.

Zatwierdzenie programu przez Komisję Europejską jest pozytywnym wydarzeniem dla Cypru. Jest to znak, że rząd jest zaangażowany we wspieranie swoich obywateli i pomaganie im w radzeniu sobie z rosnącymi kosztami życia.

Oczekuje się, że program zostanie wdrożony w nadchodzących miesiącach. Więcej informacji na temat programu, w tym kryteria kwalifikowalności i proces składania wniosków, będzie dostępnych wkrótce.

Compare listings

Porównać
Open chat
Need any help?
Hello 👋
How can we help you?