Wyjazd po sukces: Kurorty golfowe napędzają wzrost gospodarczy Cypru w 2024 r.

  • 3 miesiące temu
  • Cypr
Golf Resorts to Play Important Role in Cyprus in 2024

W 2024 r. Cypr czeka niezwykły rok, a duże projekty o wartości ponad 8 mld euro mają zająć centralne miejsce w rozwoju gospodarczym kraju. Według Stowarzyszenia Dużych Projektów Inwestycyjnych, te ambitne inicjatywy popchną Cypr w kierunku nowoczesnej i zrównoważonej przyszłości.

Rok 2023 był świadkiem wdrożenia i uruchomienia kilku przełomowych projektów, przekształcających Cypr we współczesny kraj, który priorytetowo traktuje inwestycje krajowe, tworzenie miejsc pracy i lepszą jakość życia zarówno dla mieszkańców, jak i gości. Stowarzyszenie podkreśla, że ta dynamika będzie kontynuowana w 2024 roku.

Zróżnicowane portfolio głównych projektów obejmuje hotele, centra medyczne i diagnostyczne, budynki uniwersyteckie, pola golfowe, szkoły, kompleksy handlowe i osiedla mieszkaniowe. Przewiduje się, że te zakrojone na szeroką skalę inicjatywy budowlane przyniosą liczne korzyści dla kraju, a ich łączna wartość przekroczy 8 mld euro.

Wśród najbardziej godnych uwagi projektów jest Limassol Hills Golf Resort, który szczyci się najnowocześniejszą oczyszczalnią ścieków, parkiem fotowoltaicznym i rozległymi publicznymi terenami zielonymi. Oczekuje się, że faza budowy zatrudni ponad 2700 pracowników, podczas gdy faza operacyjna stworzy miejsca pracy dla 750 osób.

Kolejną znaczącą inwestycją jest Eagle Pine Golf Resort, którego budżet przekracza 500 milionów euro. Projekt ten zapowiada się jako wielkie dobrodziejstwo zarówno dla regionu Limassol, jak i całego kraju. Oczekuje się, że przyniesie to około 200 milionów euro do skarbu państwa i wygeneruje 300 miejsc pracy.

Projekt Limassol Greens, którego budżet wynosi 400 milionów euro, ma stworzyć 350 bezpośrednich i 800 pośrednich miejsc pracy.

Co najważniejsze, planowanie i realizacja tych projektów opiera się na badaniach środowiskowych, mających na celu zminimalizowanie ich wpływu na klimat. Przestrzegają zasad zielonej transformacji i zrównoważonego rozwoju, zapewniając odpowiedzialne i przyjazne dla środowiska podejście.

Oświadczenie Stowarzyszenia podkreśla znaczenie tych dużych projektów jako kluczowych kamieni milowych na drodze rozwoju Cypru. Stanowią one znaczną inwestycję w przyszłość kraju, przyczyniając się znacząco do jego wzrostu gospodarczego i dobrobytu.

Wspierając tworzenie nowych miejsc pracy, stymulując różne sektory gospodarki i promując zrównoważone praktyki, projekty te mają napędzać Cypr w kierunku jaśniejszej i bardziej dostatniej przyszłości.

Oto kilka kluczowych wniosków:

  • Duże projekty o wartości ponad 8 mld euro będą napędzać wzrost gospodarczy Cypru w 2024 roku.
  • Projekty te obejmują hotele, placówki medyczne, instytucje edukacyjne, pola golfowe i wiele innych.
  • Godnymi uwagi przykładami są Limassol Hills Golf Resort, Eagle Pine Golf Resort i Limassol Greens.
  • Projekty te mają na celu tworzenie miejsc pracy, pobudzanie gospodarki i promowanie zrównoważonego rozwoju.
  • Stanowią one znaczącą inwestycję w przyszłość Cypru.

Compare listings

Porównać
Open chat
Need any help?
Hello 👋
How can we help you?