Nowe środki upraszczające życie zagranicznych firm na Cyprze

  • 5 miesięcy temu
  • Cypr
New Measures to Simplify Life for Foreign Businesses in Cyprus

Rada Ministrów dokonała przeglądu strategii mającej na celu przyciągnięcie zagranicznych firm na Cypr, ogłosił minister finansów Makis Keravnos. Zmieniona strategia ma na celu dalsze zwiększanie obecności tych firm na Cyprze, podkreślając ich rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy, przyciąganiu know-how i znacznym zwiększaniu wartości cypryjskiej gospodarki.

„Uznając znaczenie tej strategii, dokładnie ją przeanalizowaliśmy, aby zwiększyć jej skuteczność”, powiedział minister finansów, zauważając, że rząd wprowadził szereg nowych środków.

Na przykład, ważność zezwoleń na pobyt dla pracowników tych firm powinna zostać zmieniona, gdy zmienią się pewne warunki. W planie uwzględniono również wdrożenie dyrektywy w sprawie niebieskiej karty, która upraszcza wymogi dotyczące wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich.

Zachęca się do wydawania wiz wjazdowych dla osób podróżujących służbowo (wizy biznesowe), co pozwoli rządowi lepiej zaspokajać potrzeby edukacyjne dzieci zagranicznych pracowników na Cyprze. Innym ważnym aspektem strategii będzie rozwiązanie problemów mieszkaniowych, z którymi borykają się zagraniczne firmy. Wprowadzone zostaną nowe zachęty mieszkaniowe, takie jak program Build-to-Rent, a niektóre inicjatywy rozwoju obszarów miejskich zostaną poddane przeglądowi.

Minister finansów wyraził optymizm, że środki te pomogą uczynić Cypr jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych firm i inwestorów.

Zapowiedział również utworzenie Narodowej Agencji Rozwoju, która ma pobudzić cypryjskie startupy i ekosystem biznesowy. Agencja ta, wraz z Cypryjskim Funduszem Inwestycji Bezpośrednich, będzie starała się wypełnić lukę w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw oraz startupów. Fundusz będzie dysponował kapitałem w wysokości 37,5 mln euro, z czego państwo wniesie 30 mln euro, i rozpocznie działalność w pierwszym kwartale 2024 roku.

Oczekuje się, że nowe środki

  • Ułatwienie zagranicznym firmom zakładania i prowadzenia działalności na Cyprze
  • Przyciągnięcie większej liczby inwestycji zagranicznych na Cypr
  • Tworzenie nowych miejsc pracy na Cyprze
  • Pobudzenie cypryjskiej gospodarki

Narodowa Agencja Rozwoju ma:

  • Zapewnienie wsparcia cypryjskim startupom
  • Pomoc cypryjskim firmom w rozwoju i ekspansji
  • Promowanie innowacji na Cyprze

Utworzenie Narodowej Agencji Rozwoju jest pozytywnym krokiem dla Cypru. Pokazuje to, że rząd jest zaangażowany we wspieranie wzrostu cypryjskiej gospodarki i tworzenie bardziej atrakcyjnego środowiska dla zagranicznych firm.

Compare listings

Porównać
Open chat
Need any help?
Hello 👋
How can we help you?