Czy wszystkie samochody zostaną zastąpione samochodami elektrycznymi?

  • 4 miesiące temu
  • Cypr
Cyprus aims for a complete switch to electric vehicles by 2035

Cypr dąży do całkowitego przejścia na pojazdy elektryczne do 2035 roku:

Republika Cypryjska postawiła sobie za cel całkowite przestawienie konsumentów na samochody elektryczne do 2035 roku. Oświadczenie to zostało złożone przez rzecznika rządu Konstantinosa Letimviotisa.

Plan rządu:

Rządowy plan zakłada znaczący skok. Do 2030 r. 25% nowych samochodów rejestrowanych w kraju musi być w pełni elektrycznych. Pięć lat później liczba ta powinna wynosić 100%.

Strategia promowania pojazdów elektrycznych:

Aby osiągnąć ten cel, rząd opracował strategię promowania pojazdów elektrycznych, która zostanie zaprezentowana przez ministra transportu Alexisa Vafidisa 8 lutego. Ma on na celu „stymulowanie zakupu pojazdów bezemisyjnych lub niskoemisyjnych oraz korzystanie z alternatywnych środków transportu”.

Korzyści dla środowiska:

Pomoże to „zmniejszyć wpływ transportu na środowisko, a w szczególności ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń gazowych”.

Aktualne statystyki:

Statystyki z ostatnich czterech lat pokazują jednak, że popularność samochodów elektrycznych na Cyprze jest daleka od celów rządu. W 2023 r. w kraju zarejestrowano łącznie 1 322 pojazdy elektryczne, co stanowiło zaledwie 2,91% całkowitej liczby zarejestrowanych nowych pojazdów.

Perspektywa rządu:

Jest to jednak znaczny wzrost w porównaniu z 739 pojazdami elektrycznymi zarejestrowanymi w 2022 r. i 308 zarejestrowanymi w 2021 r. Rząd postrzega ten trend jako „szybki wzrost”, ale przyznaje, że liczby te są wciąż dalekie od zakładanych celów.

Dotacje na zakup pojazdów elektrycznych:

W celu dalszego zwiększenia liczby kupowanych pojazdów elektrycznych, rząd ogłosił budżet w wysokości 36 milionów euro na dofinansowanie ich zakupu.

Kwoty subsydiów:

Osoby niepełnosprawne i rodziny wielodzietne będą kwalifikować się do dotacji w wysokości do 15 000 euro na samochód niskoemisyjny i do 20 000 euro na samochód bezemisyjny. Licencjonowani taksówkarze będą uprawnieni do otrzymania dotacji w wysokości do 20 000 euro na zakup bezemisyjnego samochodu na potrzeby swojej działalności zawodowej.

Czy wszystkie samochody zostaną zastąpione samochodami elektrycznymi?

Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby stwierdzić, czy wszystkie samochody zostaną zastąpione przez samochody elektryczne do 2035 roku. Powodzenie rządowego planu będzie zależeć od wielu czynników, w tym dostępności i przystępności cenowej pojazdów elektrycznych, rozwoju infrastruktury ładowania i preferencji konsumentów.

Compare listings

Porównać
Open chat
Need any help?
Hello 👋
How can we help you?