Płać tureckie podatki od wynajmu i żyj wygodnie

Pay Your Turkish Rental Taxes and Live Comfortably

Niniejszy artykuł poprowadzi Cię przez proces płacenia podatków od dochodu z wynajmu w Turcji, zapewniając, że możesz spać spokojnie, wiedząc, że postępujesz zgodnie z prawem.

Kiedy złożyć wniosek:

 • Deklaracja jest składana do organów podatkowych w marcu bieżącego roku za rok poprzedni.

Próg wolny od podatku:

 • Jesteś zwolniony z płacenia podatku, jeśli Twój całkowity roczny dochód nie przekracza 21 000 lir (2023). Kwota ta wzrośnie do 33 000 lirów w 2024 r., ale w marcu 2024 r. nadal będziemy obliczać przychody i wydatki za 2023 r.

Obliczanie dochodu podlegającego opodatkowaniu:

 1. Odejmij wyżej wymienioną kwotę wolną od podatku od całkowitego rocznego dochodu.
 2. Odejmij 15% na wydatki (naprawy, ubezpieczenie, oświetlenie, amortyzacja).
 3. Pozostała kwota to podstawa opodatkowania.

Płacenie czynszu:

 • Opłaty za wynajem przekraczające 500 lir miesięcznie muszą być wpłacane na konto bankowe.
 • W przypadku lokali komercyjnych każda kwota czynszu musi zostać zapłacona za pośrednictwem banku.

Zrozumienie progresywnej stawki podatkowej:

 • Turecka stawka podatku dochodowego jest progresywna, a jej zrozumienie może być skomplikowane bez profesjonalnej pomocy.

Ważne uwagi:

 • Podatek uwzględnia całkowity dochód w Turcji, z wyłączeniem dochodu już opodatkowanego (np. pensji, zysków z lokat bankowych).
 • Jeśli wynajmujesz jedną nieruchomość, oblicz podatek na podstawie rocznego zysku po odliczeniach. Jeśli wynajmujesz dwie nieruchomości, musisz dodać dochód z obu, aby ustalić stawkę podatku.
 • Jeśli masz inne dochody w Turcji (w tym euroobligacje, kryptowaluty) lub jesteś przedsiębiorcą, zaleca się skonsultowanie się z księgowym, aby uniknąć nieporozumień.

Uwaga: Niniejszy artykuł zawiera ogólne informacje i nie powinien być traktowany jako substytut profesjonalnego doradztwa podatkowego. Ważne jest, aby skonsultować się z wykwalifikowanym doradcą podatkowym, aby upewnić się, że przestrzegasz wszystkich obowiązujących przepisów podatkowych.

 

Compare listings

Porównać
Open chat
Need any help?
Hello 👋
How can we help you?